Koordynator

Anna Jędrocha
tel. 48 501 764 399
e-mail: koordynator@meetingsweek.pl


Stowarzyszenia - Koordynatorzy Meetings Week Poland 2020

 


Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Spotkań MPI Poland
ul. Hoża 86 lok. 410
00-682 Warszawa
e-mail: mdymacz@mpiweb.pl
www.mpi.org/chapters/poland

Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” (SKKP)
ul. Piękna 24/26a
00-549 Warszawa
tel  48 501 764 399
e-mail: biuro@skkp.org.pl
www.skkp.org.pl