Rejestracja

AKTUALNOŚCI


 
Polska Izba Przemysłu Targowego sponsorem strategicznym Meetings Week Poland 2017!
więcej  
Tegoroczna edycja Meetings Week Poland 2017 odbędzie się na uczelni Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie (Ursynów, stacja metro Stokłosy).

Prelegenci

20 marca 2017 (poniedziałek)

 
 

Konferencja Poland Meetings Destination

dr hab., prof. UEK Jadwiga Berbeka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 
Profesor nadzwyczajny UEK w Katedrze Turystyki. Od kilku lat uczestniczy w pracach zespołu badającego i diagnozującego przemysł spotkań w Krakowie (na zlecenie Kraków CB), a obecnie także jego wpływ ekonomiczny na gospodarkę miasta (w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami Unii Europejskiej).
   

dr Krzysztof Celuch, Kierownik Poland Convention Bureau POT, Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej Grupa Uczelni Vistula


Absolwent turystyki i rekreacji na AWF w Warszawie oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Prorektor ds. studenckich i współpracy międzynarodowej w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji (Grupa Uczelni Vistula), opiekun koła naukowego turystyki biznesowej, członek rady wydawniczej czasopisma „Problemy turystyki i rekreacji” oraz organizator studenckiej konferencji naukowej IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw. Wykładowca akademicki studium Event Management SBE na UW oraz profesor wizytujący i kierownik projektów badawczych  San Diego State University. Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz autor raportu „Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce – Poland Meetings and Events Industry Report”. Założyciel i pierwszy prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Organizatorów Spotkań MPI POLAND oraz członek rady dyrektorów Meeting Professionals International z siedzibą w Dallas, USA. Przewodniczący kapituły programu „Osobowość Roku MICE Poland”, juror konkursu MP POWER AWARD oraz nagrody Crystal Awards przyznawanej przez organizację Site z siedzibą w Chicago. W 2007 i 2008 roku wyróżniony przez magazyn „The Meeting Professional” wyróżniony jako jeden z „30 osób poniżej 30 roku życia wywierająca największy wpływ na globalną społeczność spotkań”. Wyróżniony nagrodą MPI RISE AWARD Young Professional Achievement (2010), nagrodą Pacesetter Award for Young Professionals by Convention Industry Council (2012) oraz wyróżnieniem „DMAI 30 under 30” dla liderów przemysłu spotkań (2013). Jako jedyny Polak jest akredytowanym trenerem MPI Global Training, w 2009 zdobył tytuł Certificate of Incentive and Travel Executive (CITE), w 2010 tytuł Certificate Meetings Management (CMM), a w 2013 tytuł Certificate Incentive Specialist (CIS). Trener programu CSR Travelife oraz programu Certificate Incentive Specialist.
   

Mateusz Czerwiński, Dyrektor, Warsaw Convention Bureau


Pracę w branży spotkań rozpoczął w 2008 roku jako project manager w agencjach MICE realizujących projekty outgoing i incoming. Jako jeden z pierwszych w Polsce wdrażał w realizowanych wydarzeniach rozwiązania standardu spotkań zrównoważonych BS 8901, odpowiedzialny za przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania hotelem Radisson Blu Krakow w oparciu o BS 8901. Obiekt jako pierwszy na świecie otrzymał certyfikat od międzynarodowej firmy certyfikującej działania zrównoważone w branży spotkań. Od 2010 roku w Warsaw Convention Bureau (Stołeczne Biuro Turystyki), odpowiedzialny za planowanie i realizację działań marketingowych Warszawy jako destynacji spotkań, kontakty z zagranicznymi klientami, nadzór nad badaniami lokalnego rynku MICE oraz współpracę z warszawskim środowiskiem naukowym w ramach programu ambasadora kongresów. Reprezentował Warszawę jako Tourism Expert w projekcie unijnym ONE BSR, w ramach którego w międzynarodowym gronie współpracowników przygotowywał produkty turystyczne oraz strategię ich promocji w Stanach Zjednoczonych i Japonii. Po przejściu Warsaw Convention Bureau do struktur Warszawskiej Organizacji Turystycznej odpowiedzialny m.in. za pozyskanie dla Warszawy i koordynację MCE CEE Warsaw 2015, pierwszej w historii polskiej branży spotkań międzynarodowej imprezy B2B, którą odwiedziła tak liczna grupa zagranicznych hosted buyers (80 meeting plannerów). Od kwietnia 2015 dyrektor Warsaw Convention Bureau – działu Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Członek Meeting Professionals International (MPI) oraz Society for Incentive Travel Excellence (SITE), dyrektor ds. komunikacji w SITE Poland – polskim oddziale stowarzyszenia.
   

Radosław Dudziński, Dyrektor, Lubelskie Centrum Konferencyjne

 
Prezes Stowarzyszenia Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”. W latach 2012-2014 koordynator aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wcześniej kierownik projektów europejskich. Absolwent europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z ekonomiki i zarządzania firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
   

prof. Ewa Dziedzic, kierownik Katedry Turystyki, Szkoła Główna Handlowa

 
Dr hab., prof. SGH, od 2009 r. kierownik Katedry Turystyki w SGH. W pracach badawczych koncentruje się na problemach efektów gospodarczych turystyki, konkurencyjności gospodarki turystycznej, zrównoważonego rozwoju w turystyce i badaniach marketingowych. Uczestniczyła w pracach metodologicznych nad stworzeniem i wdrożeniem rachunku satelitarnego turystyki w Polsce, a także w pracach współpracującej ze Światową Organizacją Turystyki sieci InRouTe,  która zajmuje się analizami ekonomicznymi i pomiarem zjawiska turystyki na poziomie regionów. Autorka kilkudziesięciu publikacji w czasopismach naukowych i monografiach, wykładowca, promotor ponad stu prac magisterskich i prac doktorskich. 
   

Agnieszka Faracik-Lesniak, Prezes, MPI Poland

 
Założyciel i właściciel DMC Poland. Po czternastu latach pracy w organizacji podróży i spotkań postanowiła całkowicie skupić się na obsłudze klientów MICE i siedem lat temu założyła DMC Poland. Firma powstała z myślą o pokazaniu Polski zagranicznym klientom jako destynacji idealnie nadającej się do organizacji konferencji i kongresów, spotkań biznesowych, imprez integracyjnych. Agnieszka należy do grona ludzi mogących pochwalić się, że robią w życiu to co lubią - praca jest jej pasją (nie jedyną) i właśnie dlatego z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem dzieli się swoja wiedzą i doświadczeniem.
   

Kadri Karu, Managing Director, Estonian Convention Bureau

 
Kadri has been working for the meetings industry already for 20 years. She has graduated Tallinn University as a BA in public andministration and has a MBA degree from Estonian Business School.  From 1996 to 2010 she worked as a professional conference organiser and was responsible for arranging hundreds of international meetings and congresses.  Among other industry representatives Kadri  was one of the initiators and a board member of Estonian Convention Bureau. Since 2011 she works as a managing director for the Estonian Convention Bureau – a destination marketing and umbrella organisation for Estonian conference industry. Besides her every day job of promoting Estonia as a meeting destination and bringing international conferences to Estonia Kadri also works as a lecturer for Tartu University Pärnu College teaching destination promotion and conference organising. Kadri has a 7-year old son and her hobbies are kitesurfing, diving and travelling.
   

Juliusz Kłosowski, The Warsaw Voice, Poland Meetings Destination

 
Historyk z wykształcenia, dziennikarz z pierwszego zawodu, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1982). Od pierwszego wydania jesienią 1988 roku związany z tytułem "The Warsaw Voice". Począwszy od 1993-dyrektor generalny wydawnictwa Warsaw Voice S.A., które specjalizuje się w angielskojęzycznych publikacjach, adresowanych do obcokrajowców w Polsce i za granicą. Wśród angielskojęzycznych periodyków, wydawanych przez Warsaw Voice S.A., są między innymi magazyny „The Warsaw Voice” oraz codzienny biuletyn internetowy Poland’s Voice daily. Wydawca jest także gospodarzem bardzo popularnego wśród obcokrajowców zainteresowanych Polską angielskojęzycznego portalu www.warsawvoice.pl. Juliusz Kłosowski jest ponadto członkiem Rady Dyrektorów fundacji Warsaw Destination Alliance, która działa na rzecz międzynarodowej promocji Warszawy i rozwoju usług turystyki biznesowej w mieście, a także zasiada w gronie członków Rady fundacji FCSR (Foundation for Corporate Social Responsibility).
   

Magdalena Kondas, redaktor naczelna MeetingPlanner.pl

 
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała polonistykę i dziennikarstwo, ale od kilku lat zajmuje się branżą eventową - próbuje ją zrozumieć i promować. Zaangażowana w promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji biznesowej wśród międzynarodowych organizatorów. Jako PR-owiec współpracowała z agencjami eventowymi. Przez kilka lat prowadziła branżowy magazyn „MICE Poland”. Była jednym z pomysłodawców i zaangażowana w realizację konkursu Osobowość Roku MICE Poland. Obecnie prowadzi portal branży eventowej MeetingPlanner.pl, który nie tylko dostarcza informacje i narzędzia niezbędne w pracy meeting plannerów, ale przede wszystkim buduje społeczność i integruje branżę eventową, czemu służyć ma także konkurs MP Power Awards. Członek Kapituły Ambasadorów Kongresów Polskich.
   

Mark Krawczyński,B.Arch. (Hon.) UNSW, A. Mus. A (Hon.) AMEB, CPMCHAA, QMSAAT, JSIDA

 
Architekt, Projektant wnętrz, Pianista, Dyrektor firmy Carshade Australia Pty. Ltd., Konsultant Marketingowy, Dyrektor Fundacji „Polska Przyszłość”, Project Manager. Jest członkiem zarządu Rotary Club Warsaw City, jak także członkiem SARP’u w Polsce i Board of Architects of NSW w Australii. Przewodniczący Komitetu Służby Międzynarodowej RI Dystryktu 2230. Paul Harris Fellow. Ur. w 1948 r. w Warszawie, syn Zbigniewa Krawczyńskiego, architekta, współtwórcy rekonstrukcji warszawskiej Starówki po zniszczeniach wojennych. W roku 1959 wyemigrował do Australii. Ukończył Konserwatorium Muzyczne w Sydney (recitale fortepianowe i koncerty w telewizji australijskiej). Poszedł w ślady ojca i otrzymał tytuł magistra, z wyróżnieniem, na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Sydney. W następnych latach zdobył kolejne uprawnienia osiągając tytuł Nadzwyczajnego Architekta. Ma w swoim dorobku ponad 80 projektów publicznych i prywatnych, m.in.: rozbudowę Muzeum Australii i potem gigantyczną rozbudowę słynnej Opery w Sydney razem z trzema piętrami pod woda (PLN 4 miliardowy projekt), otrzymał również specjalne wyróżnienia i nagrody. Przez ostatnie 10 lat Mark Krawczyński promuje polska kulturę, wygłasza specjalne wykłady oraz rozwija związki artystyczne i biznesowe pomiędzy naszym krajem i zachodem. Prezentuje wykłady o architekturze, kulturze i tożsamości narodowej na uniwersytetach i centrach dydaktycznych w Polsce, Tajlandii, Irlandii, Australii, Słowenii, Brazylii i USA. Nagrodzony tytułem Best Speakera na konferencji TEDx w roku 2011. Jest współreżyserem dwóch pozytywistycznych filmów o polskiej kulturze i tożsamości narodowej: „Polska Chopina” i „Jak Feniks z Popiołów” („Out of the Ashes – Warsaw Story”). Ten ostatni film stworzył bo wiedział że wiele osób ciągle nie zdaje sobie sprawy, że odbudowanie naszej stolicy było największym projektem architektonicznym w historii świata – po spustoszeniach po-wojennych aż 4 razy większych niż Hiroszima. Autor książki „Wzajemny Szacunek” („Mutual Respect” w angielskiej wersji) i wielu publikacji socjologicznych. Prowadzi wykłady na temat zrównoważonego budownictwa na całym świecie i nowych rozwiązań w dziedzinie energii odnawialnej. Najbardziej jednak angażuje się w tworzenie pozytywnej tożsamości narodowej w Polsce.
   

Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

 
Dawid Lasek ukończył Uniwersytet Jagielloński, na wydziałach Prawa i Administracji oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Był sekretarzem naukowym polsko – francuskiego studium europeistyki, Uniwersytet Paris 13, IUT de Saint Denis. Od 2001 roku w karierze zawodowej główne miejsce zajął Euroregion Karpacki. Tam między innymi pełnił funkcję kierownika programów transgranicznych, a od 2007 roku funkcję wiceprezesa. Ma bogate doświadczenie we współpracy ze Szwajcarami, gdzie w ramach programu szwajcarskiego opracowywał i wprowadzał markę karpacką „Carpathia”. Był także członkiem zespołu ds. turystyki zrównoważonej Konwencji Karpackiej. W latach 2006-2007 pełnił funkcję dyrektora departamentu współpracy regionalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Posługuje się pięcioma językami obcymi: angielskim, francuskim, rosyjskim, słowackim oraz ukraińskim.
   

Wojciech Liszka, CEO Z-Factor


Lubi wyzwania i ambitne projekty, które im bardziej są wymagające – tym lepiej. Całe swoje zawodowe życie poświęcił hotelarstwu i śmiało można powiedzieć, że zna tę branżę „jak własną kieszeń”. Karierę rozpoczął z rozmachem w największym kasynie na świecie – Foxwoods Resorts & Casino w Conncecticut, USA. W Polsce przez 11 lat związany był z prestiżową marką hoteli Radisson Blu w Szczecinie, Warszawie i Krakowie. W 2015 roku założył firmę Z—Factor. Poza doradztwem operacyjnym, Z—F specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych narzędzi dla hoteli takich jak: Meetings Outlook – system benchmarkingu konferencyjnego online, czy program Test Call, służący do badania i podnoszenia efektywności sprzedaży. Wojciech jest też pomysłodawcą i inicjatorem Poland Business Run – charytatywnej imprezy sportowej, a obecnie największego w Polsce biegu sztafetowego oraz Meetings Week Poland – aktualnie największego wydarzenia branży spotkań w kraju. Poza działalnością hotelową przewodniczy Radzie Biznesu Grupy Uczelni Vistula w Warszawie oraz od lat aktywnie angażuje się w działalność organizacji Meeting Professionals International Poland, której był współzałożycielem, a jej członkowie dwukrotnie powierzyli mu stanowisko Prezesa.
   

Jan Mazurczak, Prezes, Poznań Convention Bureau


Kierowane przez niego Poznań Convention Bureau aktywnie zabiega o wydarzenia w Poznaniu, współpracując przy tworzeniu bidów z uczelniami, PCO i obiektami. Największym sukcesem jest pozyskanie międzynarodowego kongresu stomatologicznego FDI, na który zjechało do Poznania w 2016 r. ok. 16 tys. dentystów ze 152 państw. Dba o wizerunek Poznania organizując system podroży studyjnych. Wprowadził w życie Poznański Barometr Turystyczny - pierwszy w Polsce system monitorujący w sposób ciągły ruch turystyczny (www.pbt.poznan.pl). Twórca pierwszej w Polce i Europie akcji marketingowej, wykorzystującej pomysł wyprzedaży w promocji miasta – akcji Poznań za poł ceny (dotychczas odbyło się dziewięć edycji, kopiowanej przez kilkadziesiąt destynacji w Polsce).
   

Angeles Moreno CED, MD the Creative dots, President MPI Spain Chapter


Founder of the Creative dots www.thecreativedots.com. Graduated in Tourism and MBA by the Complutense University of Madrid. Certified in Event Design by the University of Amsterdam and expert in Customer Experience. Globetrotter and trilingual (english, german and spanish). Highly recognized entrepreneur in the MICE sector. Founder of the agency Ole Special Events in July 2001 with the vision to be the best event management agency in Spain. After 16 years of professional growth, she left her executive position in January 2017 and remain as stakeholder. Currently fully immersed in the launch of her fourth entrepreneurial Project,the Creative dots, company specialized in analyzing and evaluating the strategic educational needs and evolution processes of companies which want to have better results in client satisfaction through event managed with excellence within the Meetings & Events industry. Member of the MPI Spanish Board since 2014, having covered the roles of VP Education & VP Membership, consecutively. Several roles lead Angeles to her actual position, President of the MPI Spain chapter (2016/2018).Regularly invited as speaker to numerous events in and outside of our industry. Faculty in the most prestigious businessschools in Spain, like ESIC, Ostelea and ISCE, teaching new generations about Event Management, International Marketing and Event Design. One of her passions is to mentor entrepreneurial business projects in their early stages or when they want to grow or expand international. Regular collaborator with the Impact HUB in Madrid mentoring projects of sustainable tourism. Starting now mentoring gastronomical Projects related to the events sector.
   

Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia

 
Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego i Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. To także stypendystka Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität w Bonn oraz beneficjentka programu  „The International Visitor Leadership Program” w Stanach Zjednoczonych. W latach 2008-2017 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Convention Bureau – Wrocław.  Główne działania M. Piaseckiej skupiały się na pozyskiwaniu dla Wrocławia spektakularnych wydarzeń,  zarządzaniu międzynarodowymi projektami (np. Wrocław Global Forum 2010-2016, konferencja klimatyczna Climate KIC, ceremonia wręczenia Europejskich Nagród Filmowych), współpracy z sektorem hotelowym, obiektami konferencyjno-kongresowymi oraz koordynowaniu projektów wolontaryjnych. W latach 2008-2012 ściśle współpracowała z UEFA przy organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej we Wrocławiu. Ma duże doświadczenie przy współpracy z instytucjami publicznymi, sektorem prywatnym, jak również stowarzyszeniami międzynarodowymi. W latach 2010-2012 była Przewodniczącą Wrocławskiej Rady Kobiet. W 2008 roku została członkiem elitarnego Stowarzyszenia Meeting Professionals International (MPI). W latach 2012-2015 roku była członkiem Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Od 2010 roku pracuje jako wykładowca na dwóch wrocławskich uczelniach.
   

Małgorzata Przygórska-Skowron, Kraków Convention Bureau

 
Krakowianka, absolwentka UJ (filologia polska) oraz studiów podyplomowych z zakresu funduszy unijnych; w jednostkach samorządu terytorialnego pracuje od 2004 – najpierw w Krakowskim Biurze Festiwalowym, potem w Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Turystyki i Promocji Miasta. Od 2013 roku kierownik Krakow Convention Bureau. Zainteresowania: literatura, reportaże, muzyka.
   

Kamil Szymański, Prezes, Centrum Wystawienniczo - Kongresowe Województwa Podkarpackiego G2A Arena

 
Menadżer z międzynarodowym doświadczeniem. Obecnie Prezes Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego, wcześniej pełnił funkcję Prokurenta i Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Arena Gdańsk Operator Sp. z o.o., firmie zarządzającej  Stadionem Energa w Gdańsku. Absolwent  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek ELS, Stypendysta Programu Cirius Rządu Duńskiego, odbywał staże m. in. na  Uniwersytecie w Innsbrucku oraz w Trybunale Konstytucyjnym.  Był wiceprezesem ELSA Poland – Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa  oraz ELSA International – European Law Students’ Association  w Brukseli, z ramienia której koordynował realizację różnych projektów w 40 krajach oraz był odpowiedzialny za relacje instytucjonalne m.in. z CoE,  UNESCO,  UN ECOSOC,  UNCITRAL,  WIPO, INTA,  HRC.  W ostatnich latach członek rady nadzorczej, prawnik, IRO, manager w  knowledgeproviders.com Knowledge Providers,  MM Conferences S.A.
   

Przemysław Trawa, Prezes, Polska Izba Przemysłu Targowego

 
Z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi związany jest od 1983 r. Był odpowiedzialny za kierowanie Wydziałem Ekonomicznym, następnie pracował jako dyrektor ds. ekonomiczno-organizacyjnych. W latach 2007 – 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Dwukrotnie obejmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu MTP (w latach 1996 – 2007 oraz 2009 – 2014). Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na studiach podyplomowych z zakresu prawa dewizowego. Przemysław Trawa był odpowiedzialny między innymi za koordynację wydarzeń na terenie MTP towarzyszących prezydencji Polski w Radzie UE, a także koordynację wydarzeń związanych z Konferencjami Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu – COP 14 w Poznaniu i COP 19 w Warszawie. Od 1 stycznia 2015 r. sprawuje ponownie funkcję Prezesa Zarządu MTP. Od czerwca 2015 r. pełni funkcję Prezesa Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Jest członkiem dyrektoriatu UFI – Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego.
   

Ireneusz Węgłowski, wiceprezes zarządu, Orbis S.A.

 
Ireneusz Węgłowski od 1991 roku jest Wiceprezesem Zarządu Orbis S.A. Działał w Orbisie w obszarze zarządzania nieruchomościami hotelowymi, uczestniczył także w restrukturyzacji spółki, która miała na celu zmianę modelu biznesowego i skupienie się na hotelarstwie, jako podstawowej działalności firmy. Jest doświadczonym praktykiem i specjalistą w dziedzinie transakcji hotelowych. Z powodzeniem brał udział w realizacji wielu projektów zbycia niestrategicznych dla spółki nieruchomości. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zrealizował Program Rozwoju Zawodowego w Szkole Administracji Hotelowej Cornell University w Ithaca (USA). Ireneusz Węgłowski jest także Prezesem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego – organizacji reprezentującej interesy polskich hotelarzy na szczeblu lokalnym, krajowym i Unijnym. IGHP jest członkiem międzynarodowej organizacji HOTREC, zrzeszającej hotele, restauracje i kawiarnie w Europie.
   

Łukasz Wysocki, Prezes, Gdańsk Convention Bureau

 
Absolwent Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Od 2007 roku zdobywał doświadczenie zawodowe z dziedziny zarządzania projektami, odpowiadając między innymi za przygotowanie koncepcji funkcjonalnej Stadionu Narodowego w Warszawie oraz odpowiadając za przygotowania Finałowego Turnieju UEFA Euro 2012 TM w Gdańsku, ze strony UEFA. We wrześniu 2012 roku objął funkcję Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju Międzynarodowych Targów Gdańskich, gdzie odpowiadał m.in. za wprowadzanie nowych produktów/imprez w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo. Od września 2014 Prezes Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej/Gdańsk Convention Bureau. Prywatnie mąż i ojciec 4 letniej Matyldy i 9 letniego Filipa.

ORGANIZATORZY

 
 
 więcej o organizatorach

Pobierz aplikację mobilną
     

lub zeskanuj kod QR
 
 

MEETINGS WEEK POLAND 2016

Pobierz podsumowanie

Partner Strategiczny

Sponsor złoty

Patronat honorowy

Partner Brązowy

Partner mutlimedialny

Partner scenografii

Dostawca mebli


Partnerzy

Syskonf     Poland Convention BureauPolska Organizacja Turystyczna  


Patroni medialni