Program

MPI - Socjologiczne skutki pandemii i ich wpływ na przeobrażenia branży spotkań
16:15-16:35
„Stosunek do pandemii w zależności od pozycji społecznej” prof. dr hab. Henryk Domański
Jak przedstawia się dynamika zmian społecznych w zagrożeniu pandemią? Jaki jest odbiór tej sytuacji w opinii społecznej oraz jakie przynosi ona konsekwencje polityczne, w postaci oceny działań rządu? Głównym celem tego wystąpienia będzie pokazanie zróżnicowania tych ocen w zależności od miejsca w strukturze społecznej. Dowiemy się, od czego zależy stosunek ludzi do pandemii i co z tego właściwie wynika.
16:35-16:55
"Życie społeczne w czasie pandemii - refleksje socjologiczne" prof. UG dr hab. Radosław Kossakowski
W swojej prezentacji dr Kossakowski wskaże główne wnioski z dostępnych w Polsce badań dotyczących życia społecznego w czasach pandemii. Analiza będzie dotyczyła takich wymiarów, jak praca zawodowa, relacje społeczne, sposoby spędzania czasu, emocje społeczne, zmiana nawyków dotyczących aktywności fizycznej.
16:55-17:10
„Branża spotkań w okresie pandemii – ujęcie ekonomiczno-technologiczne” prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako
Organizacja spotkań jest postrzegana jako rozbudowany „system naczyń połączonych” między zleceniodawcą, licznymi podwykonawcami i instytucjami. Panująca pandemia mocno zniekształciła rynek powodując przeobrażenia dla destynacji, organizatorów i przede wszystkim uczestników. W prezentacji zostanie podjęta próbę wskazania zmian w obszarze ekonomicznym oraz technologicznym organizacji wydarzeń przy jednoczesnym przedstawieniu sześciu filarów działania firm zorientowanych na innowacje. To innowacje wychodzące naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczestników spotkań wydają się być w dobie pandemii kluczem do przetrwania i odniesienia długofalowego sukcesu.
17:10-17:15
Open Pitch: "Łodzianie ratują"  Lidia Popławska

 
Prelegenci


 

Prof. dr hab. Henryk Domański

Profesor dr hab. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. W latach 2000-2012 dyrektor IFiS PAN. Zajmuje się badaniem obiektywnych i świadomościowych aspektów uwarstwienia społecznego, ruchliwości społecznej, metodologią badań społecznych i międzynarodowymi badaniami porównawczymi. Autor lub współautor 35 książek, w tym: "Zadowolony niewolnik. Studium o nierównościach społecznych między mężczyznami i kobietami w Polsce" (1992), "Społeczeństwa klasy średniej" (1994), "On the Verge of Convergence" (2000), "Hierarchie i bariery społeczne w latach 90-tych" (2000), "Women on the Polish Labour Market" (2001), "Ubóstwo w społeczeństwach postkomunistycznych" (2002), „O ruchliwości społecznej” (2004), „Struktura społeczna” (2007), "Sociological Tools. Measuring Occupations" (2009), „Społeczeństwa europejskie” (2009), „Podziały terytorialne, globalizacja a nierówności społeczne. Wprowadzenie do modeli wielopoziomowych” (2011),), „Sprawiedliwe nierówności zarobków w odczuciu społecznym” (2013), „Prestige” (2015), „Polish Middle Class” (2015). Redaktor naczelny czasopisma „Ask. Research & Methods”, poświęconego metodologii badań socjologicznych.
 

Prof. UG dr hab. Radosław Kossakowski

Radosław Kossakowski jest socjologiem, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektorem Instytutu Socjologii UG. W swoich badaniach zajmuje się socjologią sportu oraz studiami nad męskością. Realizuje liczne badania o międzynarodowym charakterze . Był pierwszym laureatem z Europy Środkowo-Wschodniej prestiżowego grantu UEFA Research Grant Programme. 

Prof. UEK dr hab. Krzysztof Borodako

Profesor w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Inicjator i główny wykonawca wielu projektów badawczych, m.in. badań nad orientacją innowacyjną usług biznesowych opartych na wiedzy, w tym usług organizacji wydarzeń biznesowych. Kierownik zespołu ekspertów badających branżę spotkań w Krakowie w latach 2009-2020 oraz kierownik polskiego zespołu naukowego odpowiedzialnego za ocenę wpływu ekonomicznego przemysłu spotkań na gospodarkę Krakowa (2014, 2017). Dzięki współpracy z branżą spotkań łączy praktyczne aspekty organizacji wydarzeń z wiedzą teoretyczną. Jakość przygotowywanych pod jego opieką prac dyplomowych została doceniona przez Kapitułę Ogólnopolskiego Konkursu Przemysł spotkań na 5! na najlepsze prace magisterskie (organizowanego przez SKKP). Od samego początku istnienia inicjatywy Kraków Network jest jej aktywnym członkiem, a także sygnatariuszem dokumentu Protokół Kraków Network. Prof. Borodako jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji (w tym sześciu książek) dotyczących innowacji, zarządzania wydarzeniami, turystyki, nowych technologii oraz usług biznesowych. Jego największym sukcesem naukowym jest książka wydana w kwietniu 2021 r. pt. Innovation Orientation in Business Services.

 

Lidia Popławska

Zawodowo związana z branżą eventową od 6 lat, w praktyce od 13 (pierwszym eventem, który współorganizowała były Juwenalia UŁ). Właścicielka agencji eventowej Eventy Diamenty specjalizującej się w organizacji gal, konferencji i integracji firmowych oraz fabularyzowanych scenariuszach eventowych (“Lądowanie na Ziemi Obiecanej”, “Sekrety fabrykanckiej Łodzi”). Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (magister administracji; studia podyplomowe z prawa pracy). Zawód: event manager, uprawnienia kierownika imprez masowych. Nominowana w konkursie Osobowość Roku 2019 r w konkursie Dziennika Łódzkiego.
Pomysłodawczyni i główna koordynatorka akcji Łodzianie Ratują, za którą otrzymała podziękowania od Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej. Łodzianka z importu, lokalna patriotka, członek Łódzkiej Organizacji Turystycznej i Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pasje: fabrykancka Łódź, PR, szachy, podróże po Europie, malarstwo, charakteryzacja. 

Patroni medialni