„MEETINGS WEEK Poland 2023 – platforma współpracy i jej rozwój dzięki innowacyjnym rozwiązaniom”

Cele konferencji:

  • wzmocnienie rozwoju branży poprzez innowacyjne rozwiązania i podejście klastrowe - edukacja i profesjonalizacja branży
  • zapoznanie uczestników z korzyściami wynikającymi ze stosowania najnowszych technologii we współpracy, ale również w promocji
  • umożliwienie nawiązania współpracy i jej zacieśnienia pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin działających w branży spotkań i wydarzeń (turystyki, turystyki biznesowej, przemysł czasu wolnego)
  • zapoznanie uczestników z możliwościami pozyskania środków w tym unijnych na innowacyjne rozwiązania branżowe
  • umiejętność wykorzystania innowacyjnych rozwiązań do przedstawiania Polski jako atrakcyjnej i bezpiecznej destynacji
  • integracja środowiska
Adresaci MEETINGS WEEK 2023: pracownicy przedsiębiorstw z szeroko pojętej branży turystycznej, z hotelarstwa, z przemysłu spotkań i wydarzeń, agencje eventowe, organizatorzy konferencji, organizatorzy turystyki przyjazdowej, motywacyjnej, organizatorzy różnego rodzaju wydarzeń, tłumacze konferencyjni, przewoźnicy autokarowi i lotniczy, przedstawiciele targów, przedstawiciele organizacji branżowych, przedstawiciele instytucji samorządowych, instytucji rządowych, profesjonalni dostawcy usług i produktów, obiekty, korporacje.
Organizatorzy


Sponsorzy


Partnerzy merytoryczni


 
Patroni medialni